top of page

Rø Jordbrug

Vi ønsker med etablering af Rø Jordbrug at skabe en lille virksomhed, som er forankret i diversitet. Små forretningsben skal give vores kunder et relativt bredt udvalg af lokale kvalitetsvarer. Derudover tror vi på, at diversitet skaber robusthed. I forlængelse heraf ønsker vi også at bidrage positivt til Bornholm bæredygtighedsstrategi, og skabe flere råvarer lokalt på øen, så transport mindskes, leveringssikkerheden øges og kvaliteten højnes.

Vores mission med Rø Jordbrug er at skabe et liv for vores familie, hvor der er tid og plads. Hvor dagene er meningsfulde, både helt individuelt og i et større perspektiv. Vi vil med en pragmatisk tilgang forsøge at forstå jorden og dens natur, for at forbedre betingelserne for muldjordens mikroflora og opbygge humuslaget og livet i det. Vi vil være en lokal producent af fødevarer, som har et regenerativt sigte for både naturen omkring os og lokalsamfundet.

I vores kontinuerlige fokus på at vide og lære mere, bliver vi inspireret af forskellige internationale aktører:

​​​​​​

Logo savory.jpg
Logo ridgedale.jpg
Logo polyface farm.png

På Bornholm findes der ligeledes flere som tænker nogle af de samme tanker som os, her iblandt:

Mønstergård.jpg
Græsæg_og_microgrønt_juni_2019_-_fotogra

Rø Jordbrug drives primært af Jakob Alsted, men med god support i daglige af Line, Gerda, Frode og Eigil

Familien

bottom of page